Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
Zdrav duh v zdravem telesu
14.03.2016 - 03.04.2016
Ljubljana
Koordinator: Društvo za kulturo inkluzije
Kategorije: Gibanje
Program »Zdrav duh v zdravem telesu« je namenjen otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, ki izhajajo iz nevzpodbudnih družinskih okolij in so vključeni v Center Janeza Levca Ljubljana (enota Dom).
Preko aktivnosti programa, ki bodo obsegale športne aktivnosti ter delavnici za razvoj socialnih kompetenc bomo udeležencem programa predstavili načine za kvalitetno preživljanje prostega časa (športne aktivnosti) ter jih spodbudili k razvijanju zavesti o pomenu gibanja, prehrane in športnega udejstvovanja.