Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
Poslušam, povem in soustvarim rešitev
14.03.2016 - 10.04.2016
Cerknica
Koordinator: ZTS_Rod Jezerska ščuka
Kategorije: Duševno zdravje
V društvu opažajo, da njihovim mladinskim voditeljem (vodnikom) manjka znanja in veščin za vzpostavljanje in vzdrževanje zdravih medsebojnih odnosov, pozitivno reševanje sporov, pozitivno komunikacijo med vrstniki.
Projekt delajo z željo usposobiti o zdravih odnosih in reševanju medosebnih sporov, in sicer tako da bodo izvedli: Izobraževanje na področju socialnih veščin, snovanje delavnic ter iger za glavno aktivnost, oblikovanje brošure z delavnicami, igrami in metodami dela, snemanje in produkcija videa s sporočilom ter delavnice, na katerih bodo otroci in mladostniki lahko krepili socialne veščine, se učili aktivnega poslušanja in soustvarjanja rešitev pri sporih. Namen programa je usposobiti mlade vodnike, da bodo znali skupine mladih in otrok usmerjati v duhu zdravih medsebojnih odnosov in jih usmerjati k soustvarjanju rešitev v primeru sporov. Namen projekta je tudi to, da ti vodniki prenesejo svoje znanje naprej na svoje člane v skupinah.