Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
NeUMNI doping
07.03.2016 - 01.05.2016
Ljubljana
Koordinator: Društvo študentov farmacije
Kategorije: Prepovedane droge
Namen našega programa je mladim predstaviti problematiko zlorabe zdravil in jih bolj podrobno seznaniti z nootropiki – to so spojine, ki izboljšajo eno ali več možganskih funkcij.
Cilj programa je mlade izobraziti o škodljivih učinkih tako imenovanega akademskega dopinga in tako preprečiti, da bi mladi sploh posegali po teh zdravilih. Ker je v zadnjem času opazen porast uporabe substanc za izboljšanje možganskih funkcij je smiselno preventivno ravnanje in ozaveščanje mladih o tej problematiki. Program je zasnovan kot javna kampanja, ki bo potekala po srednjih šolah po Sloveniji. Med poukom bomo dijakom 3. in 4. letnikov najprej razdelili ankete, s katerimi bomo preverili, v kolikšni meri že poznajo uporabo zdravil za namene akademskega dopinga. Seznanili jih bomo z osnovnimi informacijami (npr. pomen izraza nootropik, primeri zlorab zdravil in prepovedanih drog ter njihove posledice). Nato se bomo osredotočili na “pametne” droge oz. nootropike - kakšen je njihov mehanizem delovanja, kakšni soprimeri pravilne uporabe teh zdravil v terapiji in kakšne so posledice kratkotrajne in dolgoročne zlorabe.