Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
Mladi – zdravi in aktivni?
13.06.2016 - 19.06.2016
Bakovci
Koordinator: Večetništvo, kulturno, izobraževalno in turistično društvo
Kategorije: Duševno zdravje, Gibanje, Zdrava prehrana, Spolno zdravje, Alkohol, Tobak, Prepovedane droge
Program obsega štiri sklope: (1) Gibanje in prehrana, (2) Duševno zdravje, (3) Spolno zdravje, (4) Alkohol, tobak, druge droge in nekemične (vedenjske) zasvojenosti.
V prvem sklopu bomo izvedli štiri predavanja v trajanju ene ure o zdravi prehrani, pomenu zdrave prehrane, prehrana in samopodoba ter organizirali kuharsko delavnico. Prav tako bomo ob petkih začeli izvajati organizirano vadbo za otroke od 12 leta do 20. leta. V drugem sklopu bomo govorili o duševnem zdravju in sicer na predavanjih prepletenih z delavnicami, kjer bodo aktivno vključeni vsi udeleženci. Prva delavnica bo na temo stresa pri mladih, druga kako prepoznati duševne bolezni ter katere so najpogostejše, tretja na temo samomorilnosti s poudarkom na samomorilnosti mladih ter četrta na temo motivacije mladih. Tretji sklop zajema spolno zdravje in sicer bomo izvedli dve predavanji z delavnicami na temo: Spolnost: kdaj in kako? Ter druga: Zdrava spolnost. Četrti sklop je namenjen zasvojenosti, in sicer bomo prav tako izvedli štiri sklope predavanj z delavnicami: 1. Alkohol in tobak. 2. Droge in zasvojenost, 3. Nekemične zasvojenosti. 4. Vpliv interneta na mlade.