Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
Mladi z mladimi do zdravja
07.03.2016 - 13.03.2016
Ljubljana
Koordinator: Brez izgovora Ljubljana
Kategorije: Splošno zdravje
Vsi se zavedamo, da mladi vse več časa preživijo neaktivno največkrat za računalnikom, na spletu, kar pripelje do številnih fizičnih in duševnih bolezni, zato želimo skozi naš program mladim približati dejstvo, da so za doseganje zdravega življenjskega sloga dovolj že manjše spremembe, ki so lahko uvedljive v vsakdan posameznika brez večjih stroškov in dodatnega žrtvovanja časa.
V zadnjih letih je naše združenje zaznalo, da je med otroci in mladimi, vse več takšnih, ki svojega časa ne preživljajo aktivno. Večkrat je razlog pomanjkanje časa, zelo pomembno vlogo pri tem pa ima tudi neinformiranost otrok in mladih o posledicah, ki jih prinaša neaktiven način prostega časa, ki vpliva tudi na kakovost njihovega življenja. Program “Mladi z mladimi do zdravja” (v nadaljevanju lahko MMZ) je program, s katerimi želimo v sodelovanju z že obstoječimi organizacijami mladim približati zdrav življenjski slog in zdrave življenjske navade.