Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
Martin Krpan
04.04.2016 - 03.07.2016
Ljubljana
Koordinator: Brez izgovora Slovenija
Kategorije: Alkohol, Tobak
Program temelji na celovitem pristopu k preprečevanju nastanka zasvojenosti s tobakom in alkoholom in vključuje tako mlade kot njihove učitelje in starše.
Mladi bodo preko vrstniških delavnic tekom polovice leta pridobili informacije o posledicah kajenja in uživanja alkohola, hkrati pa se bodo delavnice osredotočile na okoljske vidike, ki vplivajo na odločitve mladih glede uporabe teh legalnih drog: od vpliva vrstniškega pritiska in načinov upiranja le-temu do vpliva medijev in oglaševanja na oblikovanje stališč glede omenjanih produktov (tobak in alkohol). Mladi 7., 8. In 9. razreda osnovne šole bodo deležni 5 ur vrstniških delavnic, ki bodo potekale po dogovoru z razrednikom tekom pouka.