Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
KŠOK-ovi dnevi zdravja
04.04.2016 - 29.05.2016
Koper
Koordinator: Klub študentov občine Koper
Kategorije: Duševno zdravje, Gibanje, Zdrava prehrana, Spolno zdravje, Alkohol, Tobak, Prepovedane droge
Namen programa je spodbuditi mlade pri skrbi za oblikovanje, izboljšanje oziroma ohranjanje zdravih življenjskih navad in preventivno delovati na preprečevanju oblikovanja nezdravega načina življenja.
S projektom želimo mladim skozi različne metode (delavnice, športne aktivnosti, treninge, predavanja) ponuditi vsebine in aktivnosti vezane na različne vidike zdravja (gibanje, prehrana, duševno zdravje, spolnost in zasvojenost). Mlade želimo na ta način opolnomočiti z znanjem in veščinami za bolj zdrav način življenja. Namen projekta je tudi ta, da spodbudi mlade, da zavzamejo kritičen pristop pri ovrednotenju informacij v zvezi z zdravjem, katerim so vsakodnevno izpostavljeni preko različnih virov, in niso podprte z znanstvenimi raziskavami ali teorijami.