Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
Športni teden
27.06.2016 - 03.07.2016
Ljubljana
Koordinator: Savski galebi (organizacija članica mreže MaMa)
Kategorije: Gibanje
Športni teden je program redne športne vadbe v prvem tednu poletnih počitnic.
Program je namenjen otrokom in mladini. Športna vadba bo potekala najmanj 5 ur na dan na različnih lokacijah v Litiji, od ponedeljka do vključno petka v naslednjih športih: tenis, nogomet, košarka, plavanje in športni torek, ki zajema različne športne igre. Vadba za otroke poteka v dopoldanskih urah, vadba za mlade popoldan. Program bo organizirala že delujoča neformalna skupina, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra Litija. Ta je samostojna enota v okviru Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija in s tem nepridobitna organizacija, ki se v veliki meri ukvarja z organizacijo športnih in drugih prostočasnih aktivnosti za mlade. Okrog njega imamo že tretjo sezono urejen vrt po načelih permakulture, ki ga urejajo prostovoljci. V okviru projekta Športni teden bomo izvedli tudi eno delavnico o skrbi za vrt in o permakulturi, ki je povezana z načinom življenja in ne samo z vrtnarjenjem. Pridelek z vrta bomo uporabili na kuharski delavnici.