Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X

O mreži


Za zdravje mladih je neformalna mreža, ki združuje glavne akterje v mladinskem sektorju in jih opremlja z informacijami, gradivi, usmeritvami in usposabljanji/izobraževanji na področju zdravja in zdravega življenjskega sloga otrok in mladostnikov.

Za zdravje mladih deluje v smeri preprečevanja bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Mladi so vključeni v planiranje, izvedbo in vrednotenje projektov v sodelovanju s strokovnjaki na različnih področjih delovanja – javno-zdravje, raziskovanje, izobraževanje, informiranje in promocija.

V okviru projekta pripravljamo strokovne podlage o stanju na področju zdravja med otroci in mladostniki, izvajamo kakovostna usposabljanja za mladinske delavce, kjer nameravamo usposobiti 150 strokovnih delavcev. Vpeljujemo programe promocije zdravja med več kot 2500 vključenimi mladimi in njihovimi starši. S programom pripravljamo različna izobraževalna orodja, ki bodo po koncu projekta omogočala nadgradnjo in nadaljevanje dela na tem področju. Usposobljeni strokovni delavci bodo prejeli naziv »promotor zdravja«, organizacije, ki pa bodo vpeljale programe zdravja in ustvarile zdravo okolje za mlade pa naziv »zdrava organizacija«.

V mrežo so vključeni Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Slovensko združenje katoliških skavtinj in skavtov, Zveza tabornikov Slovenije, Mreža mladinskih centrov Slovenije - MaMa, Zveza študentskih klubov Slovenije - ŠKIS, Društvo študentov medicine Slovenije, Mladinsko združenje za preprečevanje zasvojenosti, Mladinsko združenje za gibanje in prehransko politiko ter Univerza na Primorskem - Inštitut Andrej Marušič. Podpornik projekta je Mladinski svet Slovenije.

Glavni financer mreže Za zdravje mladih je Ministrstvo za zdravje RS, ki nas je podprlo preko projekta ZZM 2.0. V preteklosti je mrežo finančno podpiral še Norveški finančni mehanizem in Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.