Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
02.12.2015
Prvi del usposabljanj za promotorje zdravja uspešno zaključen
Konec novembra smo v projektu Za zdravje mladih zaključili s prvim delom usposabljanja za promotorje zdravja. V novembru smo tako prišli v šest slovenskih krajev (Ajdovščina, Planica, Portorož, Maribor, Celje, Brežice) in vpeljali v projekt 136 novih udeležencev - pretežno mladih (bodočih) promotorjev zdravja - slednjih je tako sedaj skupno 155. Udeleženci so izvedeli veliko o vsebinah s področja zdravega življenjskega sloga, pridobili strokovno podlago, prejeli pa so tudi Priročnik za promotorje zdravja, ki jim bo pomagal pri načrtovanju njihovih programov promocije zdravja med otroki in mladimi.
Zadnje usposabljanje se je odvilo v Brežicah, zato smo tamkajšnje udeležence povprašali po mnenju o samem usposabljanju in njihovih načrtih za pripravo programov, in sicer v obliki kratke ankete. Vprašali smo jih tudi, zakaj so se za prijavo na usposabljanje sploh odločili in prejeli okvirno 3 vrste odgovorov. Del udeležencev je motivacijo našel predvsem pri sebi, v svoji želji živeti zdravo in pridobiti čim več znanj. Enak del udeležencev je svoj motiv našel v želji po spreminjanju svojega okolja, po vplivanju na otroke in mlade. Pri manjšem delu udeležencev pa je dejansko šlo za odločitev skupine, ki že deluje.

Večina udeležencev je bila z usposabljanjem zelo zadovoljna, del njih je celo zapisal, da je usposabljanje preseglo njihova pričakovanja. Seveda še vedno ostajajo teme, o katerih bi udeleženci radi izvedeli še več; predvsem jih zanimajo praktični primeri promocijskih aktivnosti in upajo, da bodo vse potrebno izvedeli v drugem delu usposabljanja. Seveda pa bodo imeli ves čas priprave svojega programa na voljo tudi mentorstvo in svetovanje, zato verjamemo, da bodo lahko osvojili vsa potrebna znanja.

Težko presodimo, ali je naslednji podatek reprezentativen za vse udeležence; za brežiške promotorje pa zagotovo lahko rečemo, da imajo najraje temo pomena telesne dejavnosti – skorajda vsi želijo namreč to temo vključiti v svoj program. Sledi tematika zdrave prehrane, nato pa tema samopodobe pri otrocih in mladih, ki sodi v okvir duševnega zdravja. Videti je, da so udeleženci manj zainteresirani za aktivnosti na temo uporabe drog, odvisnosti in spolnega zdravja, pa tudi za preostale vidike duševnega zdravja.

Kot potencialno največji izziv svojega programa so najpogosteje omenjali motivacijo mladih za udeležbo v programu, nekateri so menili, da je najtežje začeti in dobro postaviti cilje, nekatere pa skrbi, koliko bodo svojim programom dejansko lahko vplivali na mlade.

Mateja Kočevar se je na usposabljanje prijavila v želji nadgraditi svoje znanje, ki ga nato želi širiti med mlade. Že sedaj je aktivna na področju zdravja v svojem društvu, za svojo tematiko pa si je, edina na tem usposabljanju, izbrala vedenjske oz. nekemične zasvojenosti. Pravi, da bo zaradi nedefiniranosti te tematike in njenega splošnega nepoznavanja izjemen izziv pripraviti aktivnosti na to temo. Ampak Mateja ima očitno rada izzive.

Luka Keserič pa je eden tistih, ki bi radi spreminjali svet oziroma, za začetek, vplivali na bolj zdrav življenjski slog mladih in otrok. Zelo je zadovoljen z znanjem, ki ga je pridobil na usposabljanju, morda pa mu je manjkal praktičen vidik pri determinantah zdravja (to so dejavniki, ki vplivajo na zdravje; tudi podpoglavje v Priročniku za promotorje zdravja). Od tem si želi vključiti zdravo prehrano, uporabo tobaka, ter področje samopodobe mladostnikov; največji izziv svojega programa pa vidi v pripravi programa, ki bo pritegnil mlade in jim tudi na boljše spremenil pogled na zdravje.

Jerneja Modic, trenerka v projektu, nam je povedala:
Sama sem kot trenerka v prvem delu izvedla dve usposabljanji za promotorje zdravja, in sicer v Portorožu ter Brežicah. Skupini na obeh izvedbah sta si bili zelo podobni, v povprečju je bila starost 23 let. Presenetilo me je, da  so udeleženci večinoma bili člani mladinskih organizacij, torej so že poznali metode neformalnega izobraževanja. Udeleženci, ki ne prihajajo iz tovrstnega okolja, pa so bili večinoma zelo odprti za (njim) nove pristope in zelo dobro so se vključili v skupino, kar mi je bilo še posebej v veselje. Večino udeležencev je zanimalo zdravje mladih na splošno in ne toliko specifična področja zdravja, kar je tudi namen projekta, ki zagovarja celosten pristop do zdravja mladih.

Po obeh usposabljanjih se mi je ponovno potrdilo prepričanje, da se v mladinske organizacije vključujejo aktivni mladi, ki opazujejo, kaj se dogaja okoli njih in so pripravljeni tudi storiti nekaj za spremembe na bolje. Izziv pa vidim predvsem v tem kako nagovoriti več mladih, ki niso vključeni v mladinske organizacije, da se priključijo tovrstnim projektom.

Po prvih usposabljanjih so udeleženci odšli z motivacijo za prijavo lokalnih programov za promocijo zdravja, osebni izziv kot trenerka pa vidim v pripravi in izvedbi drugega dela usposabljanj (v januarju), kjer bo potrebno dodati še nekaj novih vsebin ter predvsem to motivacijo ohraniti za nadaljnje delo v lokalnih okoljih in na konkretnih projektih v povezavi z zdravjem mladih.