Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
22.09.2016
Sporočilo za javnost - Za zdravje smo odgovorni vsi!
V torek, 20. septembra 2016, je v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaključna konferenca projekta Za zdravje mladih, ki se je začel izvajati januarja 2015 in se bo zaključil prihodnji mesec. Izvajalo ga je 6 partnerskih organizacij: Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Mladinskega združenja Brez izgovora, Zveze tabornikov Slovenije, Mladinskega sveta Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Radia televizije Slovenije. Na konferenci smo predstavili rezultate projekta in poudarili vlogo mladinskega sektorja pri spodbujanju zdravega življenjskega sloga med mladimi.
V uvodnih nagovorih so nastopili načelnica skavtov Ireno Mrak Merhar, dr. Vesna Kerstin Petrič z Ministrstva za zdravje in dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino. Vsi so poudarili pomembno vlogo mladinskih organizacij, ki s svojim načinom dela, mladih ne bodo povsem odvrnile od slabih navad in vedenj, ki vplivajo na zdravje, omogočajo pa jim bolj zdrave izbire, kar bo dolgoročno lahko doprineslo k izboljšanju položaja na področju zdravja mladih.
Namen projekta Za zdravje mladih je zmanjševanje oziroma preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom otrok in mladih. V okviru projekta so bili doseženi naslednji rezultati:
  • nastalo je 10 strokovnih vsebinskih podlag s področja zdravja in mladih, ki so bile temelj za pripravo 14 usposabljanj za trenerje in promotorje zdravja;
  • 174 promotorjev zdravja je pripravilo več kot 50 lokalnih programov promocije zdravega življenjskega sloga po principu mladi za mlade, v programe je bilo vključenih 8545 mladih, pretežno učencev zadnje triade osnovne šole in srednješolcev;
  • posebno pozornost je bila namenjena otrokom in mladim iz socialno šibkih okolij, ki so bili na 3 taborih vključeni v dejavnosti za krepitev samopodobe ter življenjskih veščin na področju zdravega življenjskega sloga. Taborov se je udeležilo preko 100 mladih v starosti od 9 do 16 let;
  • pripravljeni so bili tudi programi za starše oziroma družine. Poleti 2015 se je izvedlo 5 taborov družin v katere je bilo vključenih več kot 100 staršev, 200 otrok in 30 voditeljev;
  • eden inovativnih procesov projekta je bilo raziskovanje teorije socialnega marketinga in iskanje novih pristopov za spreminjanje in vzdrževanje vedenj in stališč pri mladih;
  • v okviru informiranja in ozaveščanja o zdravju otrok in mladih sta bila pripravljena dva posveta, v okviru oddaje za mlade Infodrom na Televiziji Slovenija pa je bilo predvajanih 20 prispevkov glede različnih vidikov in področij zdravja mladih;
  • izdan je bil Priročnik za promotorje zdravja in knjižica Zdrav kot vidra, v kateri so zbrana programska orodja za izvajanje promocije zdravega življenjskega sloga med mladimi.
Vsi rezultati projekta so zbrani v zaključni publikaciji, prav tako pa so objavljeni tudi na spletni strani projekta.

Ob zaključku konference je 84 mladih prejelo naziv »promotor zdravja«, izbrani pa so bili tudi štirje najboljši lokalni programi: Ciljam na 5-ko, Se me še lahko rešiš?, Zdrava prehrana na skavtskih aktivnostih in Skrivno nakupovanje.

V zaključnem govoru je Jan Peloza (Brez izgovora Slovenija) poudaril, da si partnerji projekta želijo, da se z zaključkom projekta ne bi zaključila tudi prizadevanja in dejavnosti na področju zdravja otrok in mladih. V ta namen so v sklepnem dejanju konference mladinske organizacije, ki so vključene v projekt, in direktor Urada RS za mladino podpisali Zavezo slovenskega mladinskega sektorja in Urada RS za mladino za zdravje mladih v Sloveniji.

Fotografije projektnih aktivnosti so dostopne na Facebooku ali na: https://drive.google.com/drive/folders/0B_BAO3C1P8IxclhoenpvcmhjNHc?usp=sharing

Za dodatne informacije kontaktirajte: Tjaša Sušin, zazdravjemladih@skavt.net, 064 134 666 ali 01 433 21 30.

Opisi »Naj lokalnih programov«:

Lokalni program: CILJAM NA 5ko, Mladinski center Zagorje ob Savi
V Mladinskem centru Zagorje ob Savi so izvedli projekt, ki se je osredotočal na preventivne ukrepe soočanja z neuspehi za mladostnike, ki pričenjajo s srednješolskim izobraževanjem. Pri tem so izhajali iz prepričanja, da je pomembno, da se mladi začnejo zavedati, da so takšne spremembe normalne in da je soočanje z njimi celo ključno za nadaljnji osebni razvoj. Osrednji cilj projekta je bil ozavestiti mlade, ki obiskujejo 1. letnik srednje šole ter njihove prijatelje, starše in mentorje, o načinih soočanja z neuspehi na področju šole, osebnih odnosov in družine. V vsakem razredu 1. letnika srednje šole Zagorje so izvedli eno aktivnost, ki je potekala z uporabo metode gledališča zatiranih - s tem so spodbudili mlade k aktivni participaciji in jih soočili s problematiko na aktiven način. Predstavi je sledila razprava o tem, kako se soočiti z neuspehi na konstruktiven način in zakaj je reševanje problemov s pomočjo zdravju škodljivih vedenj izrazito neproduktivno.

Lokalni program: SE ME ŠE LAHKO REŠIŠ, projektna skupina OSVOBODI SE
V boju proti nekemičnim zasvojenostim se je združilo 8 tabornikov iz taborniškega rodu XI. SNOUB Miloša Zidanška iz Maribora. Privlačile so jih ugotovitve, da so zasvojenosti te vrste med mladimi zelo pogoste in se jih marsikdo sploh ne zaveda. K mladim - osnovnošolcem zadnje triade so želeli pripeljati informacije o nekemičnih zasvojenostih in nekatere zasvojenosti preprečiti še pred njihovim začetkom.
V sklopu projekta je potekalo več aktivnosti:
• vzpostavili so spletno stran www.osvobodi-se.si,
• izdelali  promocijsko-izobraževalni video, kjer so prikazali različne vedenjske zasvojenosti skozi zgodbe 4 likov 
• izvedli raziskavo med osnovnošolci ter aktivnosti za osmošolce v 2 osnovnih šolah
• pripravili “knjižico zdravega tedna v zdravo življenje”, ki mladim pomaga, da en teden izbrano neproduktivno aktivnost nadomestijo z bolj zdravo dejavnostjo
• in izdelali promocijske plakate, ki so jih razobesili po mariborskih osnovnih šolah z namenom trajnejšega ozaveščanja o vedenjskih zasvojenostih.

Lokalni program: ZDRAVA PREHRANA NA SKAVTSKIH AKTIVNOSTIH, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Skupina navdušenih skavtskih voditeljev si je zastavila nekaj vprašanj o prehrani na skavtskih aktivnostih - Ali skavti jemo zdravo? Kakšne jedilnike izbiramo na skavtskih aktivnostih? Je razlog za odločitev o nakupu hrane cena ali kakovost?
Za cilj so si zastavili, da bi skavtski voditelji pripravi in nakupu hrane posvečali več pozornosti,
da bi se zavedali pomena zdrave prehrane za zdrav razvoj otrok in mladostnikov ter
da bi zmanjšali število ostankov hrane, ki so mnogokrat posledica nenatančnega načrtovanja. Tako je v okviru projekta nastala mobilna aplikacija z naslovom Dober tek!, ki omogoča učinkovitejše preračunavanje količin hrane, potrebne na različnih mladinskih aktivnostih (tabori, izleti, pikniki itd.). Uporabna je prav za vse, ki načrtujejo prehrano za večje skupine. Uporabniki aplikacije lahko izbirajo med raznolikimi jedmi, primernimi za zajtrk, kosilo, malico ali večerjo, ali pa primerno količino preverijo le za posamezno živilo.
Aplikacija ponuja tudi vrsto zdravih receptov. V sklopu programa so pripravili tudi navodila za izvedbo delavnice, katere namen je ozavestiti o pomenu zdrave prehrane na skavtskih aktivnostih predvsem skavtske voditelje, ki odločajo o tem, kakšen bo jedilnik.

Lokalni program: SKRITO NAKUPOVANJE, Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija
Namen programa je spodbuditi izvajanje zakona o omejitvi prodaje alkoholnih izdelkov mladoletnim. Želeli so ozavestili prodajalke, ki prodajajo alkohol, jim predstaviti njihove dolžnosti, pravice, ter jim ponuditi pripomočke, ki jim lahko pomagajo pri opravljanju njihovega dela. S tem so želeli posledično omejiti dostopnost alkohola mladim, kar velja za učinkovito metodo pri zmanjševanju pitja mladih.

Program je potekal v obliki skrivnih nakupov alkohola po različnih trgovinah, s katerimi so ugotavljali, v kolikšni meri se upošteva Zakon o omejitvi prodaje alkoholnih izdelkov mladoletnim osebam. Nato so skrivnim nakupom dodali še intervencije. Pred uspelim ali neuspelim nakupom je nakupovalec ustavil prodajalca, mu izročil kartice “Čestitamo” - in sicer dve različici: prva je bila resnična čestitka za dobro opravljeno delo, v drugi verziji čestitke pa je to bilo opozorilo glede prepovedi prodaje alkohola mladoletnim. V obeh čestitkah je bilo natisnjenih tudi nekaj informacij o projektu ter členi zakona o omejitvi prodaje alkoholnih izdelkov mladoletnim.  V zadnjem delu projekta so preverjali učinkovitost intervencij.