Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
26.04.2016
Rezultati posveta Mladinske organizacije za zdravje mladih
Eden izmed glavnih ciljev posveta  Kaj lahko storijo mladinske organizacije za zdravje mladih je  bil pridobiti tudi mnenje udeležencev glede tega, kakšna je vloga mladinskih organizacij in mladinskega sektorja na splošno pri promociji zdravja. Udeleženci so se glede na interes razdelili v dve skupini, kjer so preko dela v skupinah in glasovanja za najboljše predloge prišli do zaključkov, ki jih predstavljamo spodaj. Vsi predlogi, pridobljeni na posvetu, pa bodo v prihodnje tudi uporabljeni pri pripravi smernic za t.i. zdrave organizacije.
Začeli smo z vprašanjem:

»Katere konkretne dejavnosti izvaja zdrava organizacija, da v svojem okolju razvija zdrave posameznike?«

Iz konkretnih predlogov v začetnem posvetovanju smo na koncu prišli do širših skupin odgovorov:

• Pomen zgleda: Izpostavljen je bil pomen zgleda pri promociji zdravega življenjskega sloga – tako zgleda vodilnih v organizaciji kot tudi zgled, ki ga člani organizacije dajejo svojim vrstnikom. Sem lahko uvrstimo tudi pomen enakih pravil za mlade in za voditelje v organizaciji.
• Mladinska organizacija aktivno usposablja in spodbuja mlade k zdravim aktivnostim (npr.  preko vključevanja elementov zdravega življenjskega sloga skrbi za zdravje na vsakem dogodku, ki ga organizira;  ima zapisana pravila oz. smernice za »zdravo« vedenje na dogodkih).
• Mladinska organizacija spodbuja mlade h gibanju in organizira športne aktivnosti.
• Mladinska organizacija spodbuja nakupovanje lokalno pridelane hrane in sodelovanje z lokalnimi pridelovalci hrane.
• Mladinska organizacija ustvarja prostor za soodločanje in prispevek mladih k zdravju v organizaciji.
• Mladinska organizacija promovira življenje v sožitju z naravo.Kot najboljši odgovori na vprašanje:

»Kaj so ključne stvari, ki bi se morale zgoditi, da bi promocija zdravja in zdravega življenjskega sloga v mladinskem sektorju igrala vidnejšo vlogo?«

so bili izglasovani naslednji:
• Zagotovi naj se dolgoročno financiranje večjih celostnih projektov, politika naj na ta način podpira kakovost mladinskega dela.
• Potrebno je spodbuditi dolgoročna partnerstva med organizacijami.
• Mladinski sektor naj spodbuja več sodelovanja med posameznimi organizacijami, prav tako naj bodo postavljene smernice ozaveščanja o zdravju, ki bodo enake za vse organizacije
• Stremenje k sodelovanju z zdravstvenimi organizacijami ter sodelovanju pri pripravi politik