Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
12.04.2016
Razpis: Iščemo projektnega sodelavca za pripravo zaključne publikacije projekta
Mladinski svet Slovenije išče zunanjega sodelavca za pripravo zaključne publikacije v projektu Za zdravje mladih. Delo bo trajalo v obdobju 5. maj – 30. september 2016, in sicer v skladu s predvideno časovnico projekta ZZM, glavnina dela se pričakuje v juliju, avgustu in septembru 2016.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• Izobrazba:  minimalno srednja šola (V. stopnja)
• Mladinsko delo: izkušnje z delovanjem v mladinskih organizacijah ter poznavanje mladinskega sektorja.
• Veščine in izkušnje:
 izkušnje s pisanjem primerljivih vsebin (po možnosti s področja zdravja)
 izkušnje z urednikovanjem primerljivih publikacij
 odlično znanje slovenskega jezika, pisno in ustno;
 odlične komunikacijske veščine;
 sposobnost timskega dela;
 napredna uporaba računalniških programov Microsft Office (ali primerljivih programov), spleta in spletne pošte.


Prednost pri izbiri kandidatov predstavljajo naslednje reference in izkušnje:
• Mladinsko delo:
 Prednost imajo kandidati z večletnimi izkušnjami z delovanjem pri (vsaj) enem od projektnih partnerjev, ki so del mladinskega sektorja (Mladinski svet Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Mladinsko združenje Brez izgovora, Zveza tabornikov Slovenije).


Opis vsebine del in nalog projektnega sodelavca:
• Glavna naloga:
- Priprava zaključne publikacije projekta ZZM (vloga: urednik oz. sourednik, avtor oz. soavtor prispevkov);
• Podrobnejši opis naloge:
- priprava koncepta zaključne publikacije na do 6 tipkanih straneh , v ključno s kazalom
- avtorska dela za publikacijo; 4 avtorske pole
- uredniški pregled prispevkov drugih; 4 avtorske pole
- končna ureditev publikacije; 8 (že navedenih) avtorskih pol, vključno z razporeditvijo grafičnih elementov, naslovjem itd.
Zaključna publikacija mora vsebovati vse ključne podatke o projektu (namenu, aktivnostih, rezultatih), njegovih izvajalcih in drugih sodelujočih.

• Druge naloge, nujne za izvedbo glavne naloge:
- Redno komuniciranje s sodelujočimi v projektu (partnerji in izvajalci lokalnih programov) z namenom priprave prispevkov za publikacijo.
- Komunikacija z MSS in Mladinskim združenjem Brez izgovora
- Udeležba na vsaj dveh sestankih s predstavitvijo poteka priprave publikacije (julij, avgust)
- Priprava zaključnega poročila najkasneje do 30. 9. 2016.
- Oddaja celotne dokumentacije (v elektronski obliki) na MSS najkasneje do 30. 9. 2016.

Prijava
Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec (priloga 2; gl. v nadaljevanju), življenjepis oz. dokument, ki bo izkazoval izpolnjevanje obveznih in prednostnih kriterijev (točki 2 in 3) ter predlog kazala / koncepta zaključne publikacije projekta glede na informacije o projektu, objavljene na spletni strani www.zdravjemladih.si.

Prijavo pošljite najkasneje do četrtka, 28. aprila 2016, in sicer:
• po e pošti na pisarna@mss.si; kot zadevo vpišite »razpis ZZM«; prijava je veljavna, če / ko s tega naslova prejmete potrditveno sporočilo; ALI
• priporočeno po pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana (velja slovenski poštni žig – žigosano najkasneje na datum roka za prijavo) s pripisom na kuverti "razpis ZZM ".


Druge informacije
Za informacije o razpisu smo vam na voljo na tel. št. 01/ 425 60 55 ali na e-naslovu pisarna@mss.si (Tanja Baumkirher).

Pred prijavo si nujno preberite celoten razpis, ki vsebuje tudi prijavni obrazec.
Dokument si lahko prenesete tu.