Sledi nam na:
Koledar dogodkov
X
24.06.2016
Posvet Zdrava mladinska organizacija
V četrtek, 23. junija 2016, je potekal posvet na temo sistema razvoja zdravega življenjskega sloga in promocije zdravja v mladinskih organizacijah z naslovom Zdrava mladinska organizacija. 
Namen posveta je bila predstavitev predloga kriterijev za zdravo mladinsko organizacijo, ki jih je pripravila delovna skupina pod vodstvom Tadeja Puglja, in razprava o njih.

Pri oblikovanju kriterijev je delovna skupina upoštevala kompetečni model promotorja zdravja in razvrstitev organizacij po poslanstvu. Oboje je opredeljeno v Priročniku za promotorje zdravja, ki je ena od prvih publikacij, ki smo jih pripravili v okviru projekta Za zdravje mladih.

Kriteriji so razdeljeni v tri glavne skupine:
• Vzpostavljanje »zdravega« okolja v organizaciji
• Izvajanje dejavnosti/programov organizacije, ki ne škodujejo zdravju
• Promocija zdravja mladih znotraj in izven organizacije

Predlog kriterijev za opredelitev zdrave mladinske organizacije najdete tukaj

V živahni razpravi, ki je potekala po predstavitvi predloga kriterijev, so se udeleženci strinjali s predlogom kriterijev. Bolj polemična je bila razprava o kontekstu promocije zdravja v mladinskih organizacijah, trenutnemu položaju na tem področju in kako bi lahko podprli trud organizacij, ki se bodo odločile dosegati zastavljene kriterije.

Oblikovani so bili naslednji konkretni predlogi:
• Smiseln je stopenjski proces uvajanja in potem postopno dvigovanje standardov, saj je področje zdravja v mladinskih organizacijah precej nerazvito.
• Kot podporni mehanizem uresničevanja kriterijev v posameznih organizacijah bi bil instrument mentorstvo med organizacijami.
• Na področju promocije zdravega življenjskega sloga se je potrebno povezovati tudi izven mladinskega sektorja (s šolami, zdravstvenimi domovi, itd.).

Delovna skupina, ki je pripravila predlog kriterijev bo nadaljevala z delom in do konca avgusta pripravila končni predlog in ga potem zainteresiranim javnostim tudi predstavila.

Foto utrinki s posveta so objavljeni na FB strani Za zdravje mladih