Koledar dogodkov



datum kraj dogodek
2016    
20.9. Ljubljana Zaključna prireditev projekta Za zdravje mladih
20.9. Ljubljana Novinarska konferenca pred zaključno prireditvijo projekta Za zdravje mladih 
31.5.   Svetovni dan brez tobaka
7.4.   Svetovni dan zdravja
17.3. Ljubljana Posvet o zdravju mladih
23.-24.1. Brežice Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
23.-24.1. Celje Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
16.-17.1. Portorož Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
16.-17.1. Maribor Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
9.-10.1. Planica Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
9.-10.1. Ajdovščina Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
     
2015    
8.12. Ljubljana Srečanje trenerjev v projektu
28.-29.11. Brežice Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
28.-29.11. Celje Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
21.-22.11. Portorož Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
21.-22.11. Maribor Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
14.-15.11. Planica Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
10.11. Ljubljana Posvet: Zdravje mladih v Sloveniji
7.-8.11. Ajdovščina Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
30.-31.10. Ajdovščina Usposabljanje trenerjev, 2. del
16.- 18.10 Ajdovščina Usposabljanje trenerjev, 1. del
24.9. Ljubljana Uvodno srečanje trenerjev ZZM
17.09. Ljubljana Preverba in praznovanje voditeljev Taborov družin


























Vrednotenje učinka in procesa


Sklop se osredotoča na procesno vrednotenje poteka projekta in vrednotenje učinkov usposabljanj za mladinske delavce ter programov za otroke in mlade.  Pri procesnem vrednotenju se bo vrednotilo sam proces projekta in doseganje zastavljenih ciljev ter kazalnikov,  poleg tega bomo preverjali mnenja deležnikov o napredku projekta. Preko izpoljenjavnja vprašalnikov o stališčih in vedenju pred in po usposabljanjih/programih bomo vrednotili tudi,  kakšen učinek imajo usposabljanja za mladinske delavce, hkrati pa, ali imajo tej programi za mlade kakršenkoli učinek na stališča in vedenje mladih.  Kljub temu, da je zavedanje o pomenu vrednotenja preventivnih programov vedno večje, se to v mnogih projektih še ne izvaja na način, ki bi pokazal, kateri programi dejansko učinkujejo, zaradi česar dajemo vrednotenju v našem projektu še poseben poudarek.