Koledar dogodkovdatum kraj dogodek
2016    
20.9. Ljubljana Zaključna prireditev projekta Za zdravje mladih
20.9. Ljubljana Novinarska konferenca pred zaključno prireditvijo projekta Za zdravje mladih 
31.5.   Svetovni dan brez tobaka
7.4.   Svetovni dan zdravja
17.3. Ljubljana Posvet o zdravju mladih
23.-24.1. Brežice Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
23.-24.1. Celje Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
16.-17.1. Portorož Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
16.-17.1. Maribor Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
9.-10.1. Planica Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
9.-10.1. Ajdovščina Usposabljanje za promotorje zdravja, 2. del
     
2015    
8.12. Ljubljana Srečanje trenerjev v projektu
28.-29.11. Brežice Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
28.-29.11. Celje Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
21.-22.11. Portorož Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
21.-22.11. Maribor Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
14.-15.11. Planica Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
10.11. Ljubljana Posvet: Zdravje mladih v Sloveniji
7.-8.11. Ajdovščina Usposabljanje za promotorje zdravja, 1. del
30.-31.10. Ajdovščina Usposabljanje trenerjev, 2. del
16.- 18.10 Ajdovščina Usposabljanje trenerjev, 1. del
24.9. Ljubljana Uvodno srečanje trenerjev ZZM
17.09. Ljubljana Preverba in praznovanje voditeljev Taborov družin


Analiza stanja na področju zdravja in preventivnih programov v mladinskih organizacijah


Delovni sklop 3 predstavlja ključno vsebinsko podlago za nadaljnje delo v programu. S pridobitvijo vsebinskih podlag skozi analizo obstoječih raziskav na področjih zdravega življenjskega sloga bomo mladim v nadaljevanju predstavili obseg problema in jih pozvali k ukrepanju tudi s pomočjo analize obstoječih dobrih/ obetajočih praks spremembe oz. vzdrževanja vedenja in stališč (SVVS) med mladimi. Analiza stanja bo potekala pod okriljem znanstvene skupine, ki jo bodo sestavljali predstavniki NIJZ in posamezni strokovnjaki iz drugih inštitucij. Zaradi nepokritosti teme drugih oblik zasvojenosti ta program dodaja vrednost celotnemu sektorju, saj bo izpeljal prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji. Kot merski instrument bomo uporabljali analizo obstoječih raziskav, strukturirane intervjuje in standardizirane  anketne vprašalnike na reprezentativnem vzorcu. Vzorčenje bo večstopenjsko in bo zajemalo več vrst ciljne populacije.